Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja wyposażenia w środki ochrony i obuwie robocze

Symbol rejestru/ewidencji: EWwSOiOR Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Dla każdego pracownika fizycznego w...

Ewidencja obecności w pracy

Symbol rejestru/ewidencji: EOP Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Ewidencję obecności w pracy pracowników...

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Symbol rejestru/ewidencji: EDSZ Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Księga druków ścisłego zarachowania...

Ewidencja druków szkolnych (świadectw i legitymacji)

Symbol rejestru/ewidencji: EDS Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji) Zasady...

Ewidencja wydanych kart rowerowych

Symbol rejestru/ewidencji: EWKR Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Uczeń otrzymuje kartę rowerową po uprzednio...

Arkusze ocen uczniów obecnie uczęszczajacych do szkoły

Symbol rejestru/ewidencji: AOU Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji) Osoba...

Księga uczniów

Symbol rejestru/ewidencji: KU Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Księga Uczniów jest obligatoryjnym...

Księga ewidencji dzieci

Symbol rejestru/ewidencji: KED Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Informacje dodatkowe i uzupełniające: Ewidencja dzieci jest obligatoryjnym rejestrem...

Akta osobowe pracowników

Symbol rejestru/ewidencji: AOP Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji) Pracownikom...