Opłaty

Nauka w szkole jest nioodpłatna.

Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki szkolnej, płacą 3 zł /obiad (tzw. wsad do garnka).

Za wydawane duplikaty ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, kart rowerowych pobierane sa opłaty zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 marca 2005 r (z późn. zm.) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2016 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 206
29 września 2016 11:09 (Marcin Selerowicz) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2016 12:40 (Marcin Selerowicz) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2016 12:27 (Marcin Selerowicz) - Dodanie nowej zakładki.