Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie jest jednostką organizacyjną  gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej.

Szkoła jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej działalności statutowej.

 Zasoby szkoły

 W budynku szkoły znajduję się :

  • sale dydaktyczna
  • biblioteka
  • sala gimnastyczna
  • stołówka

W otoczeniu szkoły znajduje się:

  • plac zabaw dla dzieci.
  • ogródek dydaktyczny

Majątek szkoły wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wartość majątku: 3,350.339,55 zł.

w tym środki trwałe – 2.844.617,94 zł.

księgozbiór - 30.321,56 zł.

licencje i programy - 19.843,66 zł.

wyposażenie - 455.556,39 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2016 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 213
29 września 2016 10:59 (Marcin Selerowicz) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2016 12:37 (Marcin Selerowicz) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2016 12:35 (Marcin Selerowicz) - Zmiana treści zakładki.